Benvinguts/des al bloc LOGOPEDIA AL DIA !Aquest és un bloc gestionat per estudiants de 2n curs del Grau de Logopèdia de la FUB que pretèn ser una finestra de notícies d'actualitat per a totes aquelles persones interessades en aquest camp, ja sigueu estudiants, professionals, pacients, familiars...Per això us convidem a participar-hi amb els vostres comentaris!

18 mayo 2012

"QUAN EL LLENGUATGE DIFICULTA L'ESCOLARITAT"


Hi ha dificultats infantils que poden interferir en el correcte procés d’aprenentatge escolar, les del llenguatge oral poden ser les més desconegudes per pares i professionals no especialistes en llenguatge.  Aquestes dificultats, que són evolutives (sense causes aparents que les originen) queden reduïdes ja sigui en una situació de la primera infància o una situació circumscrita a una dificultat comunicativa que no sorgeix a la resta dels infants.
© Font: http://www.educat.cat/bloc/?p=288
Una breu definició sobre el llenguatge, és doncs, “un procés bàsic que requereix habilitats i coneixements que ens permetin realitzar transformacions per poder articular el missatge a partir de la comprensió tant del missatge que rebem com de la intenció comunicativa de qui ens parla “ (Levelt, 1989).
“El llenguatge és un instrument útil per a la comunicació i per a la cognició i el seu funcionament inadequat incideix en tota la realitat infantil, segons la intensitat de les seves dificultats”.

Hi ha diferents nivells d’un infant en el moment de transformar el llenguatge (comunicar el què vol dir) quan aquest fet es produeix significa que  l'infant té intenció comunicativa. Al primer nivell preverbal es planifica el missatge i es forma la proposició (el llenguatge del pensament) adient a la informació que es vol transmetre. Al segon nivell, es completa amb els elements lingüístics necessaris perquè el missatge pugui ser formulat. S’afegeixen aspectes morfològics i sintàctics i es recuperen els sons fonològics de la seva llengua, és a dir, descodificació fonològica. Per acabar, al tercer nivell articula el missatge mitjançant el programa motor.
El nadó necessita el recolzament dels adults, com els cuidadors i família en la participació, ja que són qui els  poden donar els instruments comunicatius com la mirada, el somriure, el gest, les vocalitzacions i el llenguatge.

Quan alguns infants no presenten una adquisició i evolució temporal o estructural del llenguatge i no segueixen els criteris de normalitat lingüística, poden presentar dificultats en algun o en diversos components i/o nivells del llenguatge. Per tant podrà repercutir en la seva escolaritat.

L’article parla de diferents dificultats lingüístiques que poden afectar a l’escolaritat en alguns infants. El llenguatge pot dificultar:
© Font: http://www.educat.cat/bloc/?p=288
  •           El processament dels continguts d’aprenentatge.
  •           La comprensió dels continguts d’aprenentatge.
  •           L’aprenentatge lèxic.
  •           L’explicació del què s’ha aprés.     
  •           L’aprenentatge de la lectoescriptura.
  •           La interacció amb els seus companys.


Per posar en marxa els mecanismes per disminuir les dificultats de llenguatge oral i reduir les seves conseqüències en l’àmbit escolar és necessària la intervenció d'un equip interdisciplinar:
  • Els logopedes.
  • Els pediatres i d’altres professionals sanitaris.
  • El professorat.
  • Les famílies.


Font de l'article: Encarna Pérez Pérez. Quan el llenguatge dificulta l'escolaritat. Revista educat nº4 pag.12-21. 19/02/2012

Cristina Molist

No hay comentarios:

Publicar un comentario