Benvinguts/des al bloc LOGOPEDIA AL DIA !Aquest és un bloc gestionat per estudiants de 2n curs del Grau de Logopèdia de la FUB que pretèn ser una finestra de notícies d'actualitat per a totes aquelles persones interessades en aquest camp, ja sigueu estudiants, professionals, pacients, familiars...Per això us convidem a participar-hi amb els vostres comentaris!

05 mayo 2012

"Implant coclear bilateral millora el llenguatge dels nens sords."


Un implant coclear consisteix en la introducció d’un elèctrode en el interior de la còclea connectat a un processador de sons exterior que rep els estímuls de l'exterior i els transforma en energia capaç de desencadenar una sensació auditiva. Aquest processador es programa segons les necessitats de cada infant.


Diversos investigadors van fer un estudi en què un implant coclear bilateral millorava el llenguatge del nen sord.

El equip Tine Bonns, van estudiar la comprensió i expressió del llenguatge amb 25 nens amb un sol implant i 25 més amb dos implants coclears. Aquests nens tenien tots les mateixes característiques: se’ls hi van posar els implants abans dels 2 anys, no presentaven altres discapacitats, i els pares tenien audició normal.

Un cop triats els pacients van fer l’estudi a través de l’escala del desenvolupament del llenguatge i van observar que a nivell de comprensió la mida era d’un 85,6 amb un implant i de 76,2 amb dos implants. Pel que fa el llenguatge expressiu la mida amb un sol implant es de 86,1 i amb dos implants 70,4.

Com a  resultat final els investigadors van observar que els infants que portaven dos implants, eren els que milloraven en el desenvolupament del llenguatge tant en comprensió com en expressió.

Aquest és un dels primers estudis que han mostrat un efecte positiu en els implants coclear bilaterals.

Com a conclusió un implant coclear proporciona un guany important en la pèrdua d’audició del nen, això seria el fet de que ajuda a millorar el seu desenvolupament del llenguatge, ja que sent millor. Això significa que el nen pot millorar amb un sol implant, però tindrà molta més millora amb dos d'aquests.


Font: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, enero del 2012
La definició d'implant s'extreu dels apunt de deficiència auditiva.


Laura Muñoz

No hay comentarios:

Publicar un comentario