Benvinguts/des al bloc LOGOPEDIA AL DIA !Aquest és un bloc gestionat per estudiants de 2n curs del Grau de Logopèdia de la FUB que pretèn ser una finestra de notícies d'actualitat per a totes aquelles persones interessades en aquest camp, ja sigueu estudiants, professionals, pacients, familiars...Per això us convidem a participar-hi amb els vostres comentaris!

16 mayo 2011

"La teràpia del llenguatge, fonoaudiología o logopèdia i la transdisciplinaritat"!

Introducció

Una visió clínica -assistencialista tradicional emmarca que la institució educadora o rehabilitadora assumeix un paper passiu com a principal responsable de l’estimulació pel desenvolupament del nen. Les activitats mentals del nen són condicionades des del començament dels seus dies per les relacions socials amb els adults.
Actualment a casa existeix una comunicació amb insuficiència de qualitat i quantitat d’estímuls lingüístics que afecta l’adquisició del llenguatge, per tant serà molt difícil aquesta comunicació amb nens discapacitats.  

Teràpia del llenguatge i comunicació

“La Teràpia del Llenguatge, Fonoaudiologia o Logopèdia és la disciplina professional de la Ciència de la Comunicació Humana i les seves Desordres, el qual l’objecte d’estudi és el procés d’interacció comunicativa de l’home, vist com l’intercanvi de missatges en forma intencional i rellevant entre dos o més participants conscients i orientat a l’aparició d’una conducta o actitud cognitiva- comunicativa concertada que permet l’accés al coneixement”.

L’home és generador i usuari del llenguatge, que comprèn la integració de quatre estructures: neurològica, psicològica, lingüística i social.

El Terapeuta del Llenguatge, Fonoaudiòleg o Logopeda participa en l’execució d’accions comunitàries de prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció en les àrees de llenguatge, parla i audició. Realitza investigacions sobre l’enfortiment cognoscitiu i ètic.

El subprocés inicial s’ubica amb el parlant en intenció de comunicar-se i involucra etapes com sintaxis, cinèsica o grafia. El destinatari utilitza un subprocés jerarquitzat per etapes de processament perceptual invers començant amb una representació auditiva o visual i acaba amb la recuperació del missatge.

L’adquisició del llenguatge pot ser descrita com un fenomen del desenvolupament que es basa en adquisicions socials i cognitives primerenques on tant l’emissor com el receptor son individus amb un substrat idèntic per la codificació o descodificació (llenguatge).

Comunicació i transdisciplinaritat

La comunicació és un fenomen transdisciplinari que permet una millor comprensió entre disciplines i diversos actors de la realitat tridimensional i polifacètica. El ser humà es desenvolupa i evoluciona en diferents nivells de realitat que construeix.  La transdisciplinaritat pren a l’home com a unitat bio- pscio- social, en la seva realitat i medi ambient amb objectius i fins.

El logopeda assumeix un paper per l’anàlisi dels potencials canvis que ha d’assumir una persona amb dificultats per comunicar-se correctament. És fonamental el coneixement dels valors, creences i costums.

La transdisciplinaritat té en compte la potencialitat del ser humà com subjecte pensant, reflexiu, capaç d’actuar i respondre a diversos esdeveniments del medi, igual que identificar i resoldre problemes. El propi individu acompanyat per la família assumeix el paper de responsable del procés d’habilitat.  Implica la investigació qualitativa dels problemes, expressades en descripcions d’ esdeveniments, persones i interaccions, amb aproximació a la realitat social.

Rehabilitació basada en la Comunitat

La Rehabilitació Basada en la Comunitat  ofereix diverses alternatives d’acord amb les possibilitats de l’usuari i la seva família. Es important que l’usuari arribi a un equilibri entre cognitiu- emocional, pràctic- moral i expressiu- estètic, assegurant una educació en llibertat, participació, arribant a ser productiu dins de la comunitat.

Per la persona amb discapacitat és important un treball permanent en l’estructuració de dissenys intergrupals, credibilitat institucional i intencionalitat de les comunitats. Tenen una sèrie d’experiències que li permeten comprendre, valorar i prospectar la seva existència. S’ha d’ubicar-lo en oportunitats com la família, l’escola i comunitat.

És important establir una important relació amb el nen, estimular-lo primerencament ja que això repercuteix en la competència social i independència personal.

Els especialistes ajuden a suprimir les barreres que separen la quotidianitat, possibilitant que els nens tinguin un coneixement del món que els rodeja i poder ser autònoms, productius, i formats per la vida, convivència i solidaritat humana.    


Néstor Pardo
Autor de l' article
Terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo. Director de Proyectos de la Fundación Colombia

1 comentario:

  1. Muchas gracias por la traducción y publicación del artículo.

    Néstor Pardo
    www.actiweb.es/fonocol/

    ResponderEliminar