Benvinguts/des al bloc LOGOPEDIA AL DIA !Aquest és un bloc gestionat per estudiants de 2n curs del Grau de Logopèdia de la FUB que pretèn ser una finestra de notícies d'actualitat per a totes aquelles persones interessades en aquest camp, ja sigueu estudiants, professionals, pacients, familiars...Per això us convidem a participar-hi amb els vostres comentaris!

10 marzo 2012

“La tecnologia, eina per ajudar a rehabilitar dèficits en la denominació”


El passat mes de febrer es va publicar als diaris digitals de La Razón i Diario Crítico de la Comunitat Valenciana la notícia de què un informàtic i una logopeda i psicòloga de la UIV han dissenyat un nou programa per a les persones amb dificultats comunicatives. Aquest programa informàtic s’anomena NL-Denomina, i va destinat als pacients amb dèficit de denominació, per exemple afàsics, dislèctics, amb demència o retard en el llenguatge. És una eina que s’adapta a cada pacient segons el dèficit que presenti mitjançant diferents tipus activitats: denominació per confrontació visual (1), aparellament paraula-imatge (2), i associació semàntica (3).


1. Denominació per confrontació visual
                                                           

  
2. Aparellament paraula-imatge


3. Associació semàntica


El software NL-Denomina conté dos paquets de camps semàntics cada un d’ells amb 50 fotografies amb les  corresponents ajudes orals i escrites. A més a més, es poden afegir fotografies personalitzades relacionades amb l'entorn del pacient, propiciant així la seva motivació.

És a l’abast de qualsevol terapeuta, però cal tenir recursos econòmics suficients per a fer front a aquesta despesa. Per altra banda, es pot descarregar una demostració de NL-Denomina en el web següent: neurolexia.com


A parer meu, crec que és una bona ajuda, ja que permet controlar variables importants per a la "recuperació del lèxic segons freqüència en l’ús, longitud de la paraula, número de síl·labes”... Però no vol dir substituir la rehabilitació personal per un software, sinó que és una eina suport per ajudar als pacients, facilitant, així, la categorització dels seus dèficits i a partir d’aleshores valorar la millor intervenció.  


Font dels articles:
  • Diario Crítico.com [seu web]. València: Fernando Jáuregui; 2012 [actualitzat el 18 de febrer de 2012; accés 10 de març de 2012]. Disponible aquí.
  • La Razón.es [seu web]. Madrid: L. M; 2012 [actualitzat el 18 de febrer de 2012; accés 10 de març de 2012]. Disponible aquí.

Font de les imatges:
  • Neurolexia.com [seu web]. Màlaga; 2012 [accés 12 de març de 2012]. Disponible aquí

Andrea Roldán

No hay comentarios:

Publicar un comentario